Nedräkning till EDRM

Elektroniska Informationsprocesser 2011
börjar om:

RSS EDRM Nyheter

Gå med i vår LinkedIn grupp!


Hur utvecklar ni en säker och effektiv elektronisk informationshantering anpassad till er verksamhet och dess logik?

I dagens digitaliserade och informationsintensiva tillvaro är strategisk informationshantering centralt för verksamheter som vill utvecklas och förbli framgångsrika. Det har idag blivit helt affärskritiskt att kontinuerligt förbättra sina arbetsprocesser för elektronisk informationshantering och arkivering, för säkring av sin konkurrens- och innovationsförmåga eller hushållning med offentliga anslag. Nya innovativa möjligheter uppstår och samtidigt sker förändringar inom de juridiska och regulatoriska aspekterna.

Den 27:e oktober arrangeras ’Elektroniska Informationsprocesser 2011’ på Sheraton Stockholm Hotel, vilket vid förra årets upplaga etablerades såsom Sveriges största mötesplats och utbildningsforum för dig som är verksam på området. Under konferensen tar del av djuplodande presentationer av:

  • Hur ni integrerar dokument- och ärendehanteringssystem för en framgångsrik informationshantering
  • Hur utforma E-signaturer som uppfyller avtalskrav och minimerar pappershantering?
  • Vikten av samspel mellan IT- och verksamhetssidan för framgång i EDRM-arbetet
  • Elektronisk arkivering ur ett IT- och informationssäkerhetsperspektiv – vilka aspekter behöver tas hänsyn till?
  • Juridiska aspekter i sociala medier – så ska dessa mediers information behandlas utifrån de senaste regelverken

Vidare kommer vi att fokuserar på nya möjligheter med elektronisk informationshantering via molntjänster samt därtill kravställ-ning vid inköp gentemot externa leverantörer. Agendan kommer att tillhandahålla exempel med en god branschspridning samt flera exempel från offentlig verksamhet!

För att maximera din inlärning och nätverkande tillhandahålls en rad kompletterande inslag i konferensen. Utöver presentationer från ledande företag och organisationer samt experter, kommer du medverka i interaktiva workshops tillsammans med övriga deltagare, samt bli inspirerad av livfulla paneldiskussioner.

Under EDRM-forums konferens Elektroniska informationsprosser 2011 får du svar på frågor berörande den elektroniska informationens hela livscykel. Ta del av praktiska erfarenheter från intressanta organisationer och lyssna till experter på områden inom juridik och regler.

Jag ser fram emot att hälsa dig välkommen den 27:e oktober på Sheraton Stockholm Hotel.

Utveckling av processer, rutiner och säkerhetslösningar för optimal verksamhetsnytta

Hur utvecklar ni en effektiv och säker elektronisk informationshantering anpassad till er verksamhet? I dagens digitaliserade och informationsintensiva tillvaro är strategisk informationshantering centralt för framgångsrika verksamheter i utveckling. Det har idag blivit helt affärskritiskt att kontinuerligt förbättra arbetsprocesser för elektronisk informationshantering och arkivering. Nya innovativa möjligheter uppstår och samtidigt sker juridiska och regulatoriska förändringar.

Den 10:e november arrangeras ’Elektroniska Informationsprocesser 2010’ på Stockholmsmässan, vilket är årets största mötesplats och utbildnings-forum för dig som är verksam på området. Under konferensen tar du del av djuplodande presentationer av:

• Hur ni integrerar dokument- och ärendehanteringssystem för en framgångsrik informationshantering
• Hur ni utformar och implementerar effektiva arbetsprocesser för e-arkiv och långtidsarkivering
• Juridiska aspekter i sociala medier – så ska dessa mediers information behandlas utifrån dagens regelverk
• Hur utforma E-signaturer som uppfyller avtalskrav och minimerar pappershantering?

Vidare fokuserar vi på nya möjligheter med elektronisk informationshantering via molntjänster.

För att maximera inlärning och nätverkande tillhandahålls en rad kompletterande inslag under konferensen. Utöver presentationer från ledande företag, organisationer och experter, medverkar du i interaktiva workshops, samt tar del av livfulla paneldiskussioner.

Under konferensen Elektroniska Informationsprocesser 2010 får du svar på frågor som berör hela den elektroniska informationens livscykel.

Ta del av praktiska erfarenheter från intressanta organisationer och lyssna till experter på områden inom juridik och regler.

Jag ser fram mot att hälsa dig välkommen den 10:e November på Stockholmsmässan.

Med vänlig hälsning,

Per Falkenius
Programansvarig

1 Comment

8 skäl till varför du ska delta på

Elektroniska Informationsprocesser

1 Möt din like
Summan av kunskap och erfarenheter samlade under dagen ger dig goda möjligheter till nätverkande och konkreta verktyg att ta med dig in i din verksamhet.

2 Sätt dina behov i centrum
Under dagen har du chansen att djupdyka i de ämnen som bäst hjälper dig att affärsutveckla din verksamhet. Workshops, hearings och enskild rådgivning – här får du allt på en och samma dag.

3 Fokusera på affären
EDRM forums fokus är ditt fokus – att skapa smartare affärer. Under dagen får du veta hur du tar ett initiativ och genomför det. Du får veta hur du länkar samman enskilda behov inom verksamheten till den gemensamma affärsstrategin.

4 Trendspana
Utvecklingen inom IT är häpnadsväckande. EDRM forum har med sin marknadsledande ställning förmågan att ge dig överblicken över utvecklingen och kunskapen att använda den.

5 Utveckla din roll
I din yrkesroll ställs du inför nya utmaningar varje dag. CIO ska ha ett verksamhetsperspektiv, CFO ett IT perspektiv, CEO ett helhetsperspektiv. Försäkra dig om att du tar kontroll över de förväntningar som ställs på dig.

6 Väg risk kontra möjlighet
Minimera de risker och hantera möjligheterna i vår snabbföränderliga värld. Ge dig själv kunskapen som hjälper dig att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.

7 Lär av andra
Ibland krävs det bara några ord, eller någon annans sätt att resonera, för att sätta igång din tankeverksamhet. En tankeverksamhet som leder till vidareutveckling inom ditt företag. Ingen annanstans får du fler möjligheter att öppna dina sinnen.

8 Fatta rätt beslut
Skaffa dig kunskap som hjälper dig att rikta in dig på rätt beslutsnivå. Förstå när du ska fatta de stora besluten och när är det den lilla förändringen som ger den stora inverkan.